RSS Feed

Posts Tagged ‘بهترین زمان زایمان’

 1. بهترین حالت خوابیدن برای زنان حامله

  تیر ۱۶, ۱۳۹۰ توسط وحید فضلی

  نحوه خوابیدن و استراحت کردن زنان باردار می تواند زمان تولد جنین را تعیین کند .

   

  تحقیقات جدید بر ۱۵۵ زن باردار در دانشگاه اوکلند نشان می دهد ، نحوه خوابیدن زنان با زمان تولد جنین در ارتباط است . یکی از دلایلی که زنان زایمان زودرس دارند به دلیل نحوه و شیوه بد استراحت آنها بوده است.

   

  عوامل دیگری مانند : اضافه وزن مادر ، سن زیاد ، قومیت ، ناهنجاری های مادرزادی یا شرایط نامناسب جفت نیز می توانند باعث تولد زودس شوند .

   

  محققان بهترین حالت را خوابیدن به پهلو و جمع کردن زانو می دانند . این وضعیت خوابیدن کارکرد قلب مادر و جنین را در شرایط مساعدتری قرار می دهد .

  نتایج این تحقیقات در ژورنال پزشکی بریتانیا به چاپ رسیده است .